ร่วมด้วยช่วยช้อป…บิน “นกแอร์ ลดหย่อนภาษีได้

In nok air

รายงานข่าวจากสายการบินนกแอร์ เปิดเผยว่า ผู้ซื้อบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ เส้นทางบินภายในประเทศ และเดินทางตั้งแต่วันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 สามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ และกรมสรรพากรกำหนด

ทั้งนี้ ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินโดยทำการจอง ชำระเงิน และเดินทางระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น โดยผู้โดยสาร (ผู้มีเงินได้) สามารถขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ได้ที่เมนูจัดการ บุ๊คกิ้ง

เช่นเดียวกับรายงานข่างจากสายการบินไทย แอร์เอเชีย ที่เปิดเผบว่า ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินไทย แอร์เอเชีย ในเส้นทางภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคมนี้ สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปช่วยชาติ และใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ และกรมสรรพากรกำหนดเช่นกัน

โดยสามารถขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และต่างประเทศ สนามบินดอนเมือง รวมถึงบริเวณห้อง Ask AirAsia และตามเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสาขาแอร์เอเชียต่างจังหวัด หรือผู้โดยสารสามารถขอเอกสารดังกล่าวผ่านคอลเซ็นเตอร์เพื่อทำการจัดส่งไปยังผู้โดยสารภายหลัง

Recent Posts

Leave a Comment