สายการบินนกแอร์ดำเนินธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมนักบิน

In nok air

น.ส.นวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของนกแอร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติให้จัดตั้งบริษัทแพน แอม อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟล์ท เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีผู้ร่วมทุน 3 รายได้แก่นกแอร์ถือหุ้น 15% ANA Holdings และบริษัทในเครือ ANA Groups 75% และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถือหุ้น 10% โดยมีทุนจดทะเบียน 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 265 ล้านบาท โดยตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมสำหรับนักบิน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนนักบินให้มากขึ้น

Recent Posts

Leave a Comment