เส้นทางบินใหม่ข้ามภูมิภาคเผยบินตรง

“ไทยแอร์เอเชีย” เปิด 2 เส้นทางบินใหม่ข้ามภูมิภาค เผยบินตรงจากอู่ตะเภาสู่ภูเก็ต-อุบลราชธานี พร้อมให้บริการเที่ยวบินแรก 30 มี.ค.นี้
นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มบมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) กล่าวว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย ใน เปิด 2 เส้นทางบินใหม่ข้ามภูมิภาค บินตรงจากอู่ตะเภาสู่ภูเก็ตและอุบลราชธานี โดยเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกพร้อมกันตั้งแต่ 30 มี.ค. เป็นต้นไป โดยเส้นทางพัทยา (อู่ตะเภา)-อุบลราชธานี ราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาทต่อเที่ยวบิน และพัทยา (อู่ตะเภา)-ภูเก็ต ราคาเริ่มต้นที่ 790 บาทต่อเที่ยวบิน เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 14-26 ก.พ.

ทั้งนี้ เส้นทางบินข้ามภูมิภาคถือเป็นจุดแข็งในเครือข่ายบินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นนโยบายในการสร้างโอกาสเดินทางทอ่งเที่ยวใหม่ ๆ ให้ภุมิภาค โดยปัจจุบันแอร์เอเชียมีเส้นทางบินข้ามภูมิภาคมากที่สุดจากฐานปฏิบัติการภายในประเทศ 6 แห่ง คือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ อู่ตะเภา และหาดใหญ่ ซึ่งเป็น “เส้นทางบินข้ามภูมิภาค” รวม 11 เส้นทาง จำนวน 16 เที่ยวบินต่อวัน และมีอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ 85% ในปี 59 ที่ผ่านมา

Recent Posts

Leave a Comment