ไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินอุบลราชธานี-อู่ตะเภา

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี – อู่ตะเภาและกลับ

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้กล่าวถึงการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อุบลราชธานี – อู่ตะเภาและกลับ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ให้การสนับสนุนให้เกิดการเดินทางข้ามภาคภายในประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกการเดินทาง อีกเส้นทางหนึ่ง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวที่สะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลา

ทั้งนี้ การเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มีนาคม 2560โดยบินตรงทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทั่วไปได้รับทราบ และได้มีโอกาสเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ให้ได้รับความสะดวกสบาย และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสายการบินที่ให้บริการทั้งหมด 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินกานต์แอร์ ซึ่งเปิดให้บริการวันละ 18เที่ยวบิน สามารถรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร รวมถึงผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวตอนใต้) และปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอินโดจีนอีกด้วย

Recent Posts

Leave a Comment