ดอยหลวง เชียงใหม่

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ซึ่งยอดสูงสุดของของดอยเชียงดาวเรียกว่า ดอยหลวงเชียงดาว มีความสูง 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ บนยอดดอยสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามรอบด้านได้อย่างสวยงาม ที่ยอดดอยสูงสุดของดอยหลวงเชียงดาวนี้เหมาะสำหรับการไปชมพระอาทิตย์ตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว เปิดให้ท่องเที่ยวได้เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคมของทุกปี

Recent Posts

Leave a Comment