เกาะพยาม ระนอง

เกาะพยามเป็นเกาะขนาดใหญ่ ชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะมีอาชีพทำสวนมะม่วงหิมพานต์ หรือกาหยู สวนยางพารา และประมงชายฝั่ง กิจกรรมบนเกาะจะมีการตกปลา ขี่จักรยานรอบเกาะ และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำดูปะการัง เกาะพยามถือเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเหมาเรือหางยาว ดำน้ำรอบเกาะ ใช้เวลาครึ่งวัน จุดดำน้ำคือที่ อ่าวคอกิ่ว เกาะเสาธง อ่าวใหญ่ อ่าวกวางปีบ และอ่าวเขาควาย

Recent Posts

Leave a Comment