วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

พุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ยาว 20 เมตร ที่มีความงดงามยิ่งนัก ในยามค่ำคืนของวันฟ้าโปร่ง นักท่องเที่ยวอาจจะได้สัมผัสกับหมู่ดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าอีกด้วย

Recent Posts

Leave a Comment