อุทยานแห่งชาติเทียนเหมินซาน จางเจียเจี้ย

อุทยานแห่งชาติเทียนเหมินซานที่ตั้งของภูเขาเทียนเหมินนี่ มีกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาที่ยาวที่สุดในโลกระยะทาง 7,455 เมตร ทั้งหมดถึง 98 กระเช้า เมื่อขึ้นไปแล้วคุณจะได้พิสูจน์ความกล้าของคุณกับ “เส้นทางแห่งศรัทธา” ทางเดินกระจกแก้วที่มีความยาวถึง 50 เมตร ตั้งอยู่ริมหน้าผาขนานไปตามแนวภูเขาเทียนเหมินอันยิ่งใหญ่ สถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันที่เขาเทียนเหมินแห่งนี้ คือถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ถ้ำนี้เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำตามธรรมชาติ โดยช่องหินกร่อนนี้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในโลก

Recent Posts

Leave a Comment